Het Kruisbos

Lokaal, duurzaam en professioneel boeren, kan dat?
Dat is wat Tom gaat uitzoeken op het Kruisbos.

Kan je vandaag de dag een leefbaar inkomen genereren door aan landbouw te doen ? En hoe blijf je, onder de druk om te produceren, toch dichtbij je visie en dromen ?

Er zijn al veel boeren die geloven dat het kan en zij passen een systeem van Landbouw gesteund door een gemeenschap  toe,  op verschillende plekken in België en in de wereld.  Dit model (CSA of “community supported agriculture”) gaat uit van:

– direct contact tussen boer en consument: deelnemers leren het bedrijf en de praktijk van dichtbij kennen, ze weten van waar de groenten komen en wie ze voor hen teelt. De boer communiceert en is transparant over de bedrijfsvoering.

delen van oogst en risico : teelten kunnen grandioos mislukken of een fantastische oogst geven- geen jaar is hetzelfde. Door spreiding en een grote verscheidenheid aan groenten proberen we “mislukkingen” te beperken,  de overvloed delen we allemaal samen.

– nastreven van duurzaamheid: de transparante bedrijfsvoering en het gedeelde risico zorgen voor wat ademruimte en mogelijkheden. Duurzaamheid komt niet op de laatste plaats maar zit ingebakken in het model. Zo werken we onder andere aan de opbouw van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit zodat het veld zonder kunstmest of pesticides kan.

Interesse om deel te nemen ? Klik hier.

http://www.csa-netwerk.be