Extra ?

Stilletjes aan dringt het door met wat voor een mooie groep mensen ik omringd ben. En regelmatig krijg ik ook te horen dat ik het mag zeggen als ik iets nodig heb. Voor mij is het niet evident, maar ik ga het toch doen: hulp vragen.

  1. Ik heb nood aan een soort klankbordgroep van deelnemers. Ik zie jullie officieel op de evaluatievergadering en doorheen het jaar voor korte babbeltjes, maar ik mis nog iets. Graag zou ik een groepje samenstellen, waaraan ik doorheen het jaar, een keer of twee / drie, kan toelichten hoe het loopt of wat dingen kan aftoetsen. Zo kan ik al vroeger dingen bijsturen of werkpunten verzamelen.
  2. Ik durf het aan om ook ondersteuning te vragen bij de geplande investeringen. Dit jaar gaat het over ca. 12.000 Euro. De overheid biedt met de “win-win-lening” een fiscaal interessante formule aan: afbetaling op 8 jaar, een rente van 1%, aangevuld met een belastingkorting en 30% kapitaalsgarantie.

Wie kandidaat is voor de klankbordgroep, of een stuk van de lening wil aanbieden, die kan dat hieronder aanduiden. Ik neem dan contact op om de details door te nemen.