Deelnemen

In 2020 mik ik op ca. 100 leden, of omgerekend een equivalent van 75 volwassen deelnemers. Dit is een stijging ten opzichte van de 60 volwassen deelnemers van 2019. Het groeiscenario voorziet een verdere doorgroei naar 100 volwassen deelnemers, in 2021 of later. Op dat niveau kan elk gepresteerd uur correct verloond worden. Maar tegelijk is dat aantal deelnemers dan ook de limiet van wat haalbaar is binnen een halftijdse job voor één boer en op deze oppervlakte…

De deelnameprijs dekt al de werkingskosten en een eerlijk loon voor de boer, op basis van een open boekhouding. Deelnemen kan enkel met heel het gezin. Voor volwassenen bedraagt de deelnameprijs 360 Euro, voor kinderen geldt er een aangepaste prijs:
-kinderen 18j of ouder: 150 Euro
-kinderen 12j of ouder: 100 Euro
-kinderen 6j of ouder: 50 Euro
-kinderen jonger dan 6j: 0 Euro.

Het uitgangspunt is een betaling in één keer en voor de start van het nieuwe oogstjaar. Deze betalingen zorgen ervoor dat de boer zelf niet moet voorfinancieren, én dat er ruimte is voor anderen om wel te spreiden. Dat spreiden kan, maar liefst in een beperkt aantal schijven en uiterlijk voor juni. Uitzonderingen hierop kunnen in overleg toegekend worden. Ook voor kotstudenten of kinderen in co-ouderschap kunnen andere afspraken gemaakt worden.

Wil je ook mee doen ?