CSA ?

CSA staat voor “community supported/shared agriculture”. Vrij vertaald is het “landbouw gedragen door een gemeenschap”.

Het concept kwam overgewaaid uit het buitenland- en meer dan 10 jaar geleden al werd er ook in Leuven gepionierd. Ondertussen zijn er al ca. 50 van dit soort boerderijen in Vlaanderen. We zijn verenigd in de vzw csa-netwerk Vlaanderen en vormen zo een groep collega’s waar veel mee uitgewisseld wordt.

Door zich te engageren en te verbinden met een boer en project, veranderen consumenten in deelnemers. Al deze deelnemers samen ondersteunen, als gemeenschap, een lokaal project.

Zo verzekeren ze van bij de start van het jaar een afzet voor heel de productie, vermijden ze dat een boer grote kosten moet voorfinancieren door vooruit te betalen en dragen ze allemaal samen het landbouwrisico door zich te engageren. In ruil krijgen ze een aandeel van de oogst. Sommige bedrijven bieden de groenten aan in zelfoogst, in pakketten of in een combinatie van de twee.